Aanvraag nieuwe fosfaatklasse

Door het vijfde Mestactieprogramma (MAP 5) hangt de fosfaatbemestingsnorm af van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat in de bodem. De percelen worden ingedeeld in 4 klassen. De bemestingsnorm is afhankelijk van de hoofdteelt en de klasse. U kunt bij de Mestbank een nieuwe fosfaatklasse aanvragen voor een of meer percelen.

Voor de percelen waarvoor u uiterlijk op 31 augustus van een bepaald jaar een bodemanalyse indient, kent de Mestbank voor het jaar nadien een klasse toe op basis van de analyse. Voor de percelen waarvoor u na 31 augustus een bodemanalyse voorlegt, geldt de overeenkomstige klasse pas vanaf het tweede jaar dat volgt op het jaar van de aanvraag. Uitzondering! Door de slechte weersomstandigheden, wordt de uiterlijke indiendatum in 2016 verlengd tot 31 december. Alle analyses die ingediend worden op uiterlijk 31 december 2016, zullen ingang vinden vanaf 1 januari 2017.

Het aanvraagformulier kan u hier terugvinden. Hebt u nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Deel dit artikel

Ontvang onze tips en advies meteen in je mailbox

AgriCamp is expert in producten voor land- en tuinbouwsector. Ontvang telkens als eerste de nieuwste tips en advies over uw sector. Plaats hieronder uw e-mailadres en selecteer uw gewenste sector.