Veehouderij

De veehouderij in Vlaanderen zal de wereld in verandering niet voeden, maar de hier aanwezige kennis en ervaring inzake intensieve landbouw en veeteelt kan de ontwikkeling van landbouw wereldwijd helpen optimaliseren. Desalniettemin krijgt de veehouderij in onze contreien de volgende jaren te maken met enkele grote uitdagingen: milieu, veevoeding, arbeid en technologie, maatschappij en een gezond economisch model.

Concreet naar de melkveehouderij kunnen we stellen dat je als melkveehouder midden in de maatschappij staat, op een kruispunt inzake ontwikkeling en toekomst. De uitdaging is markt en maatschappij zo te verbinden dat de melkveehouderij haar positieve imago behoudt. Landbouwtechnisch wordt er dan weer gestreefd naar het realiseren van een hogere kwalitatieve opbrengst per hectare en meer liters melk uit het gewonnen ruwvoer halen.

Binnen een sector, zoals de veehouderij, waar continue van alles aan de hand is, hebt u behoefte aan een deskundig adviseur, een sparringspartner die de sector kent, maar ook alle ontwikkelingen op de voet volgt. In AgriCamp bvba vindt u hierin de perfecte gesprekspartner. Samen werken we een strategische planning uit voor een optimaal rendement!