Focus op de bodem met grondmonsters

Een nieuwe tuin, een border die moet worden gerenoveerd of een gazon dat een opkikker nodig heeft? Start bij het begin en focus op de bodem. De bodem is immers de basis voor gezonde groei van planten en grassen. Een bodemonderzoek is dan ook onmisbaar om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit.  Meten is weten De… Lees verder »

Beursactie Denkavit

Niettegenstaande de beurs Agriflanders dit jaar niet kan doorgaan, heeft BOONE/DENKAVIT toch een mooie beursactie voor jou in petto. Je ontvangt bij aankoop van 500 kg DENKAMILK kalvermelkpoeder in de periode van 7/01/2021 tot 31/01/2021 een GRATIS* emmer Vitalfort (5kg) of een GRATIS emmer Vitallin (5kg) uit het DENKACARE gamma van Denkavit.

Novurea: een investering die loont

Novurea is ureum dat behandeld is met een ureaseremmer. Zodra Novurea wordt gestrooid, vertraagt de ureaseremmer de omzetting van ureaum naar ammonium. Hierdoor blijft de pH rondom de korrel onder pH 7. Door de minimale pH-stijging blijft de stikstof in de stabiele ammoniumvorm, welke niet vervluchtigd. Er blijft meer stikstof beschikbaar voor het gewas. Uw investering… Lees verder »

Actie Sprayfo

LifeStart: elke dag telt! Goed starten kan maar één keer: de potentie van uw kalf om als koe veel melk te produceren, wordt beïnvloed door de groei in de eerste 2 maanden. Haal het maximale uit uw opfok en geef uw kalveren de best mogelijke LifeStart. Sprayfo Delta: het potentieel van kalveren optimaal benutten Meer… Lees verder »

Aardappelen bewaren zonder CIPC

Aardappelen hebben de natuurlijke reflex om te kiemen en de bewaring van aardappelen moet de kiemrust van elke knol verzekeren.  Sinds jaar en dag is chloorprofam (CIPC) een chemische stof die de kiemremming helpt controleren. Echter, vorig jaar 17 juni viel het verdict: de Europese Commissie besloot de toestemming om CIPC te gebruiken niet langer te… Lees verder »

Ophaalcampagne AgriRecover

Voor wie: alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Tot de professionele gebruikers behoren ook de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in openbaar groen en tuinbouw. Welke verpakkingen: primaire verpakkingen die rechtstreeks in contact komen met het product: bussen, vaten, aluminiumfolie, karton, … 16 oktober 2020 Van 9.00 – 11.30 u en 13.00 – 15.30 u… Lees verder »

Wapen het gazon tegen de winter

Een najaarsbemesting is essentieel om een gazon groen en sterk te houden, zodat deze gewapend is tegen de winterse weersomstandigheden. Op deze manier begin je het nieuwe jaar met een diepgroene, dichte grasmat die minder vatbaar is voor mos en onkruid! Ekote Sport&Green Autumn is een gespecialiseerde gecontroleerd vrijkomende mengmeststof voor toepassing in het najaar. … Lees verder »

SELKO-TMR ALS BROEIREMMER

Bescherm uw waardevol voer!  Er komen warme zonnige dagen aan. Door dit warme weer en de hoge luchtvochtigheid wordt het voer aan het voerhek zeer snel warm. Dat is een herkenbaar probleem. Dieren vreten minder, de productie daalt en de weerstand komt onder druk te staan. SELKO-TMR voorkomt broei aan het voerhek TMR (Total Mixed Ration)… Lees verder »

Kiemremming in aardappelen

Nu de middenvroege rassen uitgebloeid beginnen te raken, betekent dit dat het hoogtepunt van de loofgroei voorbij is en de snelle knolgroei gaat beginnen. Bovendien hebben de voorbije jaren ons geleerd dat de aardappelen bij het begin van de bewaring reeds zeer kiemlustig zijn. Wegens het wegvallen van CIPC zullen we dus voor een alternatieve aanpak moeten kiezen, willen we een… Lees verder »

Bladziekten schadelijk voor de bietenteelt

Na het droge voorjaar is de kans groot dat door de huidige, natte periode de ontwikkeling van verschillende bladziekten in de bietenteelt bevoordeeld wordt. De bietenteelt is dit jaar geen sinecure. Na de vaak wisselvallige opkomst, de moeilijkheden bij de onkruidbestrijding en de niet altijd eenvoudige keuze rond een insecticideschema, is de druk nog niet… Lees verder »

Schimmels in de tuin

De laatste dagen en weken zijn er verdacht veel meldingen en vragen over schimmels in gazons en op tuinplanten. Dit valt grotendeels te verklaren door het grimmige weer, waar de opeenvolging van regenbuien, afgewisseld met wat droger weer, aanleiding geven voor een snelle ontwikkeling van bijvoorbeeld schimmels. Naast de invloed van het weer kan ook een onjuiste… Lees verder »

Alternaria bestrijden

Voorkomen is beter dan genezen De aardappelpercelen hebben volop genoten van de laatste regenbuien en de bloei is bij de meeste rassen reeds ver gevorderd. Het loof is nu maximaal ontwikkeld en daarom is het belangrijk om, als het nog niet gebeurd is, vanaf nu dit gewas te beschermen tegen Alternaria. Het is gekend dat… Lees verder »

Onkruidbestrijding in maïs is maatwerk

“Start tijdig en garandeer je opbrengst” Het begint stilaan tijd te worden voor een na-opkomstbehandeling op de vroeg gezaaide percelen maïs. Af en toe een regenbui in combinatie met aangename temperaturen zorgt ervoor dat heel wat onkruidsoorten goed ontwikkelen. Zelfs de moeilijkere zomergrassen (vingergras, naaldaar, …) kiemen snel in de maïs. Diegenen die nog geen enkele behandeling in voor-opkomst hebben uitgevoerd,… Lees verder »

Inkuilmanagement

De oogst voor de 1e grassnede is reeds gestart. Dit waardevolle ruwvoer moet worden ingekuild om straks in het najaar en winter te worden gevoerd. Het is van belang om de voerkosten zo laag mogelijk te houden en verliezen van ruwvoer zo veel mogelijk te beperken. Mits op de juiste wijze verwerkt levert ruwvoer veel rendement… Lees verder »

Selectieve bladluisbestrijding in sierplanten

Bladluizen kennen meerdere generaties per jaar en afhankelijk van de soort luis kunnen deze insecten aanleiding geven tot aanzienlijke groeiremmingen en misvormingen. Behandel alleen indien nodig en hou rekening met het voorkomen van natuurlijke vijanden. Wees wel waakzaam, het aantal bladluizen moet niet hoog zijn om veel schade te kunnen berokkenen. ADVIES:  Behandel de sierplanten met een contactinsecticide indien deze nog niet… Lees verder »

Vooropkomst in maïs loont altijd

Start vroeg, garandeer uw rendement! De maïszaai is deze week in volle hevigheid losgebarsten. Hierdoor is het meteen ook tijd om de nodige aandacht te besteden aan de bestrijding van onkruiden. Een vroege onkruidbestrijding in voor-opkomst garandeert u  een optimaal rendement van uw maïs: de impact op de gewasveiligheid is miniem vroege toepassingen zijn interessant… Lees verder »

Onkruidbestrijding in aardappelen

Wees de onkruiden te slim af Onkruidbestrijding in aardappelen is gebaseerd op een degelijke vooropkomstbehandeling. Een goede rug-opbouw, het afstemmen van de middelen op de aanwezige onkruiden en de weersomstandigheden zijn bijzonder belangrijk. Denk dus goed na en volg volgende tips voor een geslaagd resultaat: 1. Verzorg de toepassing: behandel bij voorkeur bij kalm weer… Lees verder »

Vooropkomst bieten in 2020

De eerste bieten zijn gezaaid. Ziehier onze aanbevelingen in vooropkomst Het spuiten van een bodemherbicide direct of kort na het zaaien kan het aantal onkruiden na opkomst van de bieten beperken en de groei van onkruiden vertragen, waardoor de na-opkomstbestrijding eenvoudiger kan zijn. Bij een goede werking van bodemherbiciden kan soms een na-opkomstbespuiting worden bespaard. Voor een effectieve bestrijding… Lees verder »