De graskuil afdekken

TOPSEAL onderfolie Dit is een dunne onderfolie die gebruikt wordt als eerste afdekking van uw ruwvoer, de onderfolie is zeer soepel en dun waardoor zij als het ware zich vastzuigt aan de kuil. Hierdoor krijg je zo min mogelijk zuurstof in de toplaag van de kuil, men zegt ook wel: de optimale start van de… Lees verder »

Kuilvoer optimaliseren met EM-Silage

Meer melk uit ruwvoer EM-Silage is een inkuilmiddel dat wordt gebruikt om het fermentatieproces van uw kuilvoer te verbeteren. Samengesteld uit melkzuurbacteriën en gisten, maakt EM-Silage een snelle pH-daling mogelijk, evenals de productie van vele interessante bioactieve stoffen. Een goede ruwvoerkwaliteit is voor veehouders een must en uitdaging tegelijk. EM Silage maakt deze uitdaging realiseerbaar. Het voorkomt… Lees verder »

Voorjaarsactie Bonsilage

Gebruik het suikeroverschot van je eerste grassnede Het zal geen nieuws voor je zijn. De eerste grassnede heeft een hoog suikergehalte. Dit kan nare gevolgen hebben zoals broei bij het uitkuilen of koeien die ziek worden. Wist je dat je het suikeroverschot ook in je voordeel kan gebruiken? Zet dit overschot om in propyleenglycol en… Lees verder »

Voorjaarsacties

ADVANTA GAZONACTIE 2023 Net zoals de voorbije jaren lanceert Advanta terug een gazonactie. Bij aankoop van 100 kg van een van volgende AQM-mengsels: Forza Tetra, Supersporta, Versailles en Renova ontvangt u een telescopische takkenschaar tot zolang de voorraad strekt. Maximum 2 stuks per klant. Actie geldig van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023. ECOSTYLE VOORSEIZOENSACTIE… Lees verder »

Het gazon renoveren

  Uitermate geschikt voor het doorzaaien na schade door een anti-mosbehandeling of selectieve onkruidbehandeling. Ook aangewezen om een gazon na het verticuteren snel te laten herstellen en dichtgroeien. Ook na schade door insecten, ziekte, droogte of te intensieve betreding zorgt Renova altijd voor snel herstel. Bovendien ideaal voor het verjongen en renoveren van een gazon.… Lees verder »

De aaltjes zijn er weer

De dagen worden weer langer en de bodem warmt langzaam maar zeker op. Dit betekent dat de aaltjes uit hun lange ‘winterslaap’ ontwaken en zich klaar maken voor hun strijd tegen engerlingen, emelten en andere schadelijke insecten. Aaltjes zijn zeer effecteve bestrijders van plagen. Ze zijn microscopisch klein en zorgen ervoor dat het plaaginsect binnen… Lees verder »

Actualiteit wintergranen

Onkruidbestrijding In de meeste gevallen zullen de percelen die in het najaar zijn behandeld niet meer moeten gecorrigeerd worden. Indien percelen te kampen hebben met een zware bezetting van grassen (zoals duist), of er toch nieuwe breedbladige onkruiden tevoorschijn komen, kan er een correctie worden uitgevoerd: Correctie na vooropkomst in het najaar: 0,1 l/ha PRIMUS… Lees verder »

Aanscherping glyfosaat

De werkzame stof glyfosaat is een veelbesproken onkruidbestrijder. De Europese commissie liet glyfosaat in december 2017 voor een beperkte periode van 5 jaar toe, en niet voor de gangbare periode van 10 jaar. De stof moest daarom na vijf jaar, dus uiterlijk in december 2022, opnieuw zijn beoordeeld. Vanwege het zeer uitgebreide beoordelingsdossier besloot de… Lees verder »

Ophaalcampagne AgriRecover

DOELGROEP De actie van AgriRecover richt zich naar alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Tot de professionele gebruikers behoren ook de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in openbaar groen en tuinbouw. WELKE VERPAKKINGEN WORDEN INGEZAMELD? Alle professionele gebruikers dienen – verplicht – hun primaire verpakkingen binnen te brengen op één van de sites van AgriRecover.… Lees verder »

TerraCottem TURF

Als gevolg van de klimaatverandering worden we geconfronteerd met hevigere regenval en aan de andere kant vaker en langduriger droogteperiodes. Het gebruik van TerraCottem turf bij het inzaaien van een gazon of het aanleggen van graszoden beschermt het gazon tegen onregelmatige regenval of irrigatie. TerraCottem turf verhoogt de wortel- en grasgroei. Een gezonder en dieper… Lees verder »

Renova- herstelgazon ACTIE

De droogste, heetste zomer ooit! Ook in ons land laten de gevolgen van de klimaatverandering zich voelen. Extremen zoals droogte, hitte, periodes van overvloedige regenval maken ons gras kwetsbaar. Door de verzengende hitte en aanhoudende droogte staan veel gazons er vandaag totaal verdord en verbrand bij. Maar nu de zomer ten einde loopt, zijn de… Lees verder »

BESCHERM UW TEELT TEGEN AANKOMENDE HITTE EN DROOGTE

Biostimulant SmartFoil Smartfoil is een biostimulant die zorgt voor een verbetering van de groeikracht van planten.  Het bevordert de bloem-en vruchtzetting en vermindert de abiotische stress zoals droogte -en hittestress in deze groeiperiode, wat zorgt voor een verhoogde opbrengst.     SMARTFOIL MAAKT JE GEWAS WEERBAARDER TEGEN HITTE- EN DROOGTESTRESS Unieke formule met gefermenteerde gisten… Lees verder »

Geef uw gewassen extra power

HET IS NU TIJD VOOR UW BLADBEMESTING Geeft uw gewassen extra power met AGRI-LIQ   Granen, aardappelen, groenten of maïs, met AGRI-LIQ GREEN en/of AGRI-LIQ ORANGE bent u als teler voorzien om uw gewassen een extra boost te geven. Door zijn unieke eigenschappen is AGRI-LIQ de efficiëntste manier van bladbemesting. Uw teelten halen een hoger… Lees verder »

Aanpak van knolcyperus in maïs

Knolcyperus, we (her)kennen het ondertussen allemaal. Een besmetting met knolcyperus kan leiden tot grote verliezen, zowel met betrekking tot de kwantiteit (lager rendement) als tot de kwaliteit. De bestrijding van deze hardnekkige knolletjes verdient dan ook voldoende aandacht. Vanaf 2016 geldt er een bestrijdingsplicht en geen meldingsplicht meer voor knolcyperus. Is een perceel besmet, moeten… Lees verder »

Broei op komst

Beste melkveehouder, De temperaturen lopen langzaam weer op. Wees voorbereid en zet Selko-TMR tijdig op voorraad. Selko-TMR is nu wel heel voordelig! Profiteer van het actietarief en bespaar tientallen euro’s. Selko®-TMR is een vloeibaar product voor rundveevoer. Het bestaat uit een synergetische mix van organische zuren met kort ketenige vetzuren. Selko-TMR is speciaal ontwikkeld om… Lees verder »

Bonsilage voorjaarsactie

Je ruwvoer is de basis voor het rantsoen van je koeien. Zorg daarom dat je de kwaliteit van je ruwvoer optimaal benut. Door te kiezen voor Bonsilage heb je de beste garantie op een geslaagde kuil. Tien halen, negen betalen Dit voorjaar is Bonsilage extra voordelig. Bij aankoop van negen eenheden ontvang je er één… Lees verder »

Onkruidbestrijding grasland in het voorjaar

In het voorjaar bevinden de meeste onkruiden zich nog in het rozetstadium, dit is het ideale stadium om een onkruidbestrijding uit te voeren. Een vroege onkruidbestrijding in april bestrijdt alle éénjarige onkruiden zoals muur, herderstasje, veldkers, hoornbloem, herik… en sommige meerjarige onkruiden die reeds aanwezig zijn zoals paardebloem, boterbloem… Dit verhoogt enerzijds de droge stofopbrengst… Lees verder »