Ophaalcampagne AgriRecover

DOELGROEP De actie van AgriRecover richt zich naar alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Tot de professionele gebruikers behoren ook de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in openbaar groen en tuinbouw. WELKE VERPAKKINGEN WORDEN INGEZAMELD? Alle professionele gebruikers dienen – verplicht – hun primaire verpakkingen binnen te brengen op één van de sites van AgriRecover.… Lees verder »

TerraCottem TURF

Als gevolg van de klimaatverandering worden we geconfronteerd met hevigere regenval en aan de andere kant vaker en langduriger droogteperiodes. Het gebruik van TerraCottem turf bij het inzaaien van een gazon of het aanleggen van graszoden beschermt het gazon tegen onregelmatige regenval of irrigatie. TerraCottem turf verhoogt de wortel- en grasgroei. Een gezonder en dieper… Lees verder »

Renova- herstelgazon ACTIE

De droogste, heetste zomer ooit! Ook in ons land laten de gevolgen van de klimaatverandering zich voelen. Extremen zoals droogte, hitte, periodes van overvloedige regenval maken ons gras kwetsbaar. Door de verzengende hitte en aanhoudende droogte staan veel gazons er vandaag totaal verdord en verbrand bij. Maar nu de zomer ten einde loopt, zijn de… Lees verder »

BESCHERM UW TEELT TEGEN AANKOMENDE HITTE EN DROOGTE

Biostimulant SmartFoil Smartfoil is een biostimulant die zorgt voor een verbetering van de groeikracht van planten.  Het bevordert de bloem-en vruchtzetting en vermindert de abiotische stress zoals droogte -en hittestress in deze groeiperiode, wat zorgt voor een verhoogde opbrengst.     SMARTFOIL MAAKT JE GEWAS WEERBAARDER TEGEN HITTE- EN DROOGTESTRESS Unieke formule met gefermenteerde gisten… Lees verder »

Geef uw gewassen extra power

HET IS NU TIJD VOOR UW BLADBEMESTING Geeft uw gewassen extra power met AGRI-LIQ   Granen, aardappelen, groenten of maïs, met AGRI-LIQ GREEN en/of AGRI-LIQ ORANGE bent u als teler voorzien om uw gewassen een extra boost te geven. Door zijn unieke eigenschappen is AGRI-LIQ de efficiëntste manier van bladbemesting. Uw teelten halen een hoger… Lees verder »

Aanpak van knolcyperus in maïs

Knolcyperus, we (her)kennen het ondertussen allemaal. Een besmetting met knolcyperus kan leiden tot grote verliezen, zowel met betrekking tot de kwantiteit (lager rendement) als tot de kwaliteit. De bestrijding van deze hardnekkige knolletjes verdient dan ook voldoende aandacht. Vanaf 2016 geldt er een bestrijdingsplicht en geen meldingsplicht meer voor knolcyperus. Is een perceel besmet, moeten… Lees verder »

Broei op komst

Beste melkveehouder, De temperaturen lopen langzaam weer op. Wees voorbereid en zet Selko-TMR tijdig op voorraad. Selko-TMR is nu wel heel voordelig! Profiteer van het actietarief en bespaar tientallen euro’s. Selko®-TMR is een vloeibaar product voor rundveevoer. Het bestaat uit een synergetische mix van organische zuren met kort ketenige vetzuren. Selko-TMR is speciaal ontwikkeld om… Lees verder »

Bonsilage voorjaarsactie

Je ruwvoer is de basis voor het rantsoen van je koeien. Zorg daarom dat je de kwaliteit van je ruwvoer optimaal benut. Door te kiezen voor Bonsilage heb je de beste garantie op een geslaagde kuil. Tien halen, negen betalen Dit voorjaar is Bonsilage extra voordelig. Bij aankoop van negen eenheden ontvang je er één… Lees verder »

Onkruidbestrijding grasland in het voorjaar

In het voorjaar bevinden de meeste onkruiden zich nog in het rozetstadium, dit is het ideale stadium om een onkruidbestrijding uit te voeren. Een vroege onkruidbestrijding in april bestrijdt alle éénjarige onkruiden zoals muur, herderstasje, veldkers, hoornbloem, herik… en sommige meerjarige onkruiden die reeds aanwezig zijn zoals paardebloem, boterbloem… Dit verhoogt enerzijds de droge stofopbrengst… Lees verder »

Wintergaan T1 en verstevigen

Wintergranen kunnen door een groot aantal schimmelziekten worden aangetast, denk aan netvlekken‐ , bladvlekken‐ en witziekte, dwergroest of ramularia. De schade van deze ziekten uit zich in lagere korrelopbrengsten, welke afhankelijk van de ziektedruk meer dan 50 % kan bedragen. Preventieve maatregelen, zoals gezond zaaizaad en ‘resistente’ rassen, kunnen de aantasting door ziekten beperken, maar… Lees verder »

Zet de turbo aan met Fertiactyl Starter

De vloeibare plantversterker FERTIACTYL is een combinatie van planteigen signaalstoffen gewonnen uit verse zeewier (zeatine + glycine-betaine) en humus –en fulvuszuren gewonnen uit bruinkool. Daarnaast is er een mineraal aandeel afhankelijk van de formule, in dit geval NPK 13-5-8. Productiegewassen behandeld met FERTIACTYL zijn vitaler en langer actief doordat het chlorofylaandeel in het blad toeneemt,… Lees verder »

Vooropkomstbehandeling in bieten

De eerste bieten zijn reeds gezaaid. Het spuiten van een bodemherbicide direct of kort na het zaaien kan het aantal onkruiden na opkomst van de bieten beperken en de groei van onkruiden vertragen, waardoor de na-opkomstbestrijding eenvoudiger kan zijn.   Voor een effectieve bestrijding van bepaalde probleemonkruiden, met name bingelkruid, kleefkruid, hondspeterselie en kamille, is… Lees verder »

Onkruidbestrijding in wintergranen

De gunstige weersomstandigheden voor de komende dagen laten het toe om na te denken over een onkruidbestrijding in de wintergranen. De meeste percelen zijn reeds in het najaar behandeld met een voor-opkomst. Over het algemeen was de overvloedige neerslag van deze winter gunstig voor de werking van de toegepaste bodemherbiciden. Door de natte omstandigheden was… Lees verder »

De perfecte start

MICROGRANULATEN voor de perfecte start van uw gewas Weldra starten we met het zaaien/poten van landbouwgewassen zoals o.a. maïs, uien en aardappelen. In het geval van vroeg zaaien, koude grond of een ongunstige toestand van het perceel en/of een gebrek aan bodemstructuur is een startbemesting van groot belang. Met de huidige extreme kunstmestprijzen en de aangescherpte bemestingsnormen,… Lees verder »

GA VOOR KWALITATIEF RUWVOER

Een nieuw jaar, 2022, met nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen, ook als het om ruwvoer gaat. Het optimaliseren van uw ruwvoerteelt betaalt zich dubbel en dwars terug. Heeft u nu nog geen meststoffen gekocht of slechts een deel? Loop dan niet tegen logistieke problemen qua beschikbaarheid aan. En al zijn kunstmestprijzen ongekend hoog, besparen op kunstmest is niet… Lees verder »

Start tijdig met kiemremming in aardappelen

In het eerste bewaarseizoen zonder CIPC was een nieuwe kiemremmingstrategie nodig. In de bewaarloodsen is duidelijk geworden dat aardappelen die voldoende maleïne hydrazide (MH) bevatten voor een lange tijd rustiger blijven, en dus beter zijn te bewaren. Op het juiste moment tijdens het groeiseizoen MH toepassen is dus zeer belangrijk en is de eerste stap… Lees verder »

Nationale grasdag 2021

Beste groenprofessional, Op donderdag 2 september 2021 opent de organisatie van de Nationale Grasdag terug haar deuren voor iedereen die dagelijks professioneel met groenbeheer bezig is. Dit jaar doet Zodenteler Franken Agro dienst als gastlocatie.  WATER, HET NIEUWE GOUD ! Het thema voor dit jaar is actueler dan ooit! Hoe hou ik mijn grasmat mooi ogend groen… Lees verder »