ACTIE UTRISHA-N

Eerste grassnede eraf? Utrisha-N erop! Biostimulant die stikstof fixeert ten voordeel van de plant De voorbije dagen hebben veel boeren en loonwerkers eindelijk gras kunnen maaien en inkuilen. Nu is het goede moment aangebroken om Utrisha-N toe te passen in grasland. Dat is ongeveer 10-15 dagen na het maaien, op een goed groeiende groene stoppel.… Lees verder »

PRIJSWINNAAR QUAD

Met onze vroegbestel-actie in maïszaad viel er dit voorjaar een QUAD te winnen. Een onschuldige hand trok als winnaar ………………………………………………………………………………………………………………………..𝑽𝑨𝑵 𝑬𝑳𝑽𝑬𝑵 𝑽𝑶𝑭𝑳𝑶 Proficiat aan Jim, Lieselotte, Victor & Lowie!  Bedankt aan alle andere deelnemers!

MAAK KANS OP EEN QUAD

Bestel nu je maïszaad en maak kans op een Quad CForce 450S !!!BESTEL UW MAÏSZAAD VOOR 1 FEBRUARI 2024 EN DOE MEE AAN ONZE VROEGBESTELACTIE!!!   VOORWAARDEN: ❖ Actie geldig vanaf minimaal 25 eenheden maïszaad ❖ Per 25 eenheden ontvangt u één deelnameticket ❖ Per deelnameticket maakt u kans in de loterij ❖ Uiterste besteldatum:… Lees verder »

Groenbemesters & vanggewassen

Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen moet de uitgangssituatie optimaal zijn. Dit betekent dat, als de bodem in optimale conditie is, alle andere maatregelen en keuzes voor de teelt van een gewas kunnen bijdragen tot een succesvol resultaat. De bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid, kortom bodemvitaliteit, kan worden behouden of verbeterd door gebruik… Lees verder »

Onkruidbestrijding grasklaver

*Nieuw* ProClova Een nieuw herbicide dat een onkruidbestrijding mogelijk maakt in graslanden met witte klaver, ook voor de bestrijding van meerjarige onkruiden. Innovatie in grasland met klaver, voor de bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden:   EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN: Snelle werking, effect zichtbaar na 1 week Snelle opname via blad en herverdeling in de… Lees verder »

MH in aardappelen

Ga voor kwalitatieve aardappelen De start van het aardappelseizoen werd gekenmerkt door een wisselvalige opkomst en heeft geleid tot grote verschillen in gewasstand. De meest gevorderde percelen zijn aan het gepaste stadium voor een toepassing met MH (maleïne hydrazide). Kieming op de knollen tijdens het groeiseizoen (=doorwas) of tijdens de bewaring vindt plaats door celdeling. Doordat… Lees verder »

De graskuil afdekken

TOPSEAL onderfolie Dit is een dunne onderfolie die gebruikt wordt als eerste afdekking van uw ruwvoer, de onderfolie is zeer soepel en dun waardoor zij als het ware zich vastzuigt aan de kuil. Hierdoor krijg je zo min mogelijk zuurstof in de toplaag van de kuil, men zegt ook wel: de optimale start van de… Lees verder »

Kuilvoer optimaliseren met EM-Silage

Meer melk uit ruwvoer EM-Silage is een inkuilmiddel dat wordt gebruikt om het fermentatieproces van uw kuilvoer te verbeteren. Samengesteld uit melkzuurbacteriën en gisten, maakt EM-Silage een snelle pH-daling mogelijk, evenals de productie van vele interessante bioactieve stoffen. Een goede ruwvoerkwaliteit is voor veehouders een must en uitdaging tegelijk. EM Silage maakt deze uitdaging realiseerbaar. Het voorkomt… Lees verder »

Voorjaarsactie Bonsilage

Gebruik het suikeroverschot van je eerste grassnede Het zal geen nieuws voor je zijn. De eerste grassnede heeft een hoog suikergehalte. Dit kan nare gevolgen hebben zoals broei bij het uitkuilen of koeien die ziek worden. Wist je dat je het suikeroverschot ook in je voordeel kan gebruiken? Zet dit overschot om in propyleenglycol en… Lees verder »

Voorjaarsacties

ADVANTA GAZONACTIE 2023 Net zoals de voorbije jaren lanceert Advanta terug een gazonactie. Bij aankoop van 100 kg van een van volgende AQM-mengsels: Forza Tetra, Supersporta, Versailles en Renova ontvangt u een telescopische takkenschaar tot zolang de voorraad strekt. Maximum 2 stuks per klant. Actie geldig van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023. ECOSTYLE VOORSEIZOENSACTIE… Lees verder »

Het gazon renoveren

  Uitermate geschikt voor het doorzaaien na schade door een anti-mosbehandeling of selectieve onkruidbehandeling. Ook aangewezen om een gazon na het verticuteren snel te laten herstellen en dichtgroeien. Ook na schade door insecten, ziekte, droogte of te intensieve betreding zorgt Renova altijd voor snel herstel. Bovendien ideaal voor het verjongen en renoveren van een gazon.… Lees verder »

De aaltjes zijn er weer

De dagen worden weer langer en de bodem warmt langzaam maar zeker op. Dit betekent dat de aaltjes uit hun lange ‘winterslaap’ ontwaken en zich klaar maken voor hun strijd tegen engerlingen, emelten en andere schadelijke insecten. Aaltjes zijn zeer effecteve bestrijders van plagen. Ze zijn microscopisch klein en zorgen ervoor dat het plaaginsect binnen… Lees verder »

Actualiteit wintergranen

Onkruidbestrijding In de meeste gevallen zullen de percelen die in het najaar zijn behandeld niet meer moeten gecorrigeerd worden. Indien percelen te kampen hebben met een zware bezetting van grassen (zoals duist), of er toch nieuwe breedbladige onkruiden tevoorschijn komen, kan er een correctie worden uitgevoerd: Correctie na vooropkomst in het najaar: 0,1 l/ha PRIMUS… Lees verder »

Aanscherping glyfosaat

De werkzame stof glyfosaat is een veelbesproken onkruidbestrijder. De Europese commissie liet glyfosaat in december 2017 voor een beperkte periode van 5 jaar toe, en niet voor de gangbare periode van 10 jaar. De stof moest daarom na vijf jaar, dus uiterlijk in december 2022, opnieuw zijn beoordeeld. Vanwege het zeer uitgebreide beoordelingsdossier besloot de… Lees verder »

Ophaalcampagne AgriRecover

DOELGROEP De actie van AgriRecover richt zich naar alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Tot de professionele gebruikers behoren ook de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in openbaar groen en tuinbouw. WELKE VERPAKKINGEN WORDEN INGEZAMELD? Alle professionele gebruikers dienen – verplicht – hun primaire verpakkingen binnen te brengen op één van de sites van AgriRecover.… Lees verder »

TerraCottem TURF

Als gevolg van de klimaatverandering worden we geconfronteerd met hevigere regenval en aan de andere kant vaker en langduriger droogteperiodes. Het gebruik van TerraCottem turf bij het inzaaien van een gazon of het aanleggen van graszoden beschermt het gazon tegen onregelmatige regenval of irrigatie. TerraCottem turf verhoogt de wortel- en grasgroei. Een gezonder en dieper… Lees verder »