Beschermingsmiddelen

Van oudsher wordt de landbouw geassocieerd met moeilijke arbeidsomstandigheden. Op Europees niveau lijdt de sector, na de industriële visvangst, de bouwsector en de zorgsector aan het grootste aantal jaarlijkse ongevallen. Het elimineren van alle risico’s in een bedrijf zou een volledige reorganisatie van het bedrijf eisen, maar het is zeker mogelijk om het risico sterk te verminderen door een maximum aan preventiemaatregelen te implementeren.

veiligheidIn de praktijk van een land- en tuinbouwbedrijf is het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen een vaak gebruikte methode om de blootstelling aan risico’s te reduceren. Vanuit AgriCamp bvba bieden wij tal van beschermende artikelen aan, gaande van kleding en (hand)schoenen tot gehoorbescherming, veiligheidsbrillen en adembescherming.

Samen werken we naar goede veiligheidspraktijken in de volledige sector!