Akkerbouw

In Vlaanderen is bijna een derde van de totale oppervlakte cultuurgrond bestemd voor akkerbouw. Deze vorm van landbouw omvat een brede waaier van belangrijke gewassen: granen (maïs, tarwe, gerst, …), nijverheidsgewassen (suikerbieten, hennep, …), aardappelen en conservegroenten (wortelen, erwten, bonen, schorseneren, …).

Door ons jarenlange ervaring met deze teelten binnen de landbouw, kunnen wij u adviseren over verschillende onderwerpen op gebied van gewasbescherming, groenbemesters, zaaizaden/pootgoed en meststoffen.