Bladziekten schadelijk voor de bietenteelt

Na het droge voorjaar is de kans groot dat door de huidige, natte periode de ontwikkeling van verschillende bladziekten in de bietenteelt bevoordeeld wordt. De bietenteelt is dit jaar geen sinecure. Na de vaak wisselvallige opkomst, de moeilijkheden bij de onkruidbestrijding en de niet altijd eenvoudige keuze rond een insecticideschema, is de druk nog niet van de ketel. Wees waakzaam voor de ontwikkeling van bladziekten, zoals cercospora, stemphylium, ramularia, meeldauw en roest in uw bieten.

Zware aantasting door bladschimmels leidt tot het afsterven van het bietenblad. Hierdoor wordt er minder zonlicht omgezet in suiker (gemiste groei) en gaat de bietenplant nieuwe bladeren vormen (afbraak van opgeslagen suiker voor de benodigde energie). Dit zorgt voor een aanzienlijke opbrengstderving!

Neem voor een doelgerichte bestrijding contact op

met uw AgriCamp- teeltadviseur. 

Een goede bescherming van de bieten vereist een efficiënt fungicide tegen de verschillende ziekten. Een correcte identificatie van de bladziekten aanwezig op uw perceel is dus belangrijk.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt de fungiciden minder goed op. Spuit de fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een droogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.

Deel dit artikel

Ontvang onze tips en advies meteen in je mailbox

AgriCamp is expert in producten voor land- en tuinbouwsector. Ontvang telkens als eerste de nieuwste tips en advies over uw sector. Plaats hieronder uw e-mailadres en selecteer uw gewenste sector.