Groenbemesters & vanggewassen

Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen moet de uitgangssituatie optimaal zijn. Dit betekent dat, als de bodem in optimale conditie is, alle andere maatregelen en keuzes voor de teelt van een gewas kunnen bijdragen tot een succesvol resultaat.

De bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid, kortom bodemvitaliteit, kan worden behouden of verbeterd door gebruik te maken van groenbemesters. Groenbemesters zijn onmisbaar, zeker bij de intensieve teelten, om de maximale opbrengsten te behalen. Groenbemesters zoals tussen- en nagewassen en vanggewassen kunnen bijdragen aan:

  • Verhoging organische stof gehalte van de bodem
  • Bestrijding van ziekten en plagen
  • Verbetering bodemstructuur
  • Verbetering van het bodemleven
  • Vastleggen van stikstof (vlinderbloemigen)
  • Beperking van stikstofuitspoeling
  • Verbetering van de biodiversiteit

Een vanggewas is een groenbemester dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen, vooral nitraat, in het najaar en de winter te voorkomen. Vanggewassen zorgen tevens voor organische stof productie en verbetering van de bodemstructuur. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vanggewasregeling in 2023 – klik hier

Afhankelijk van de bodemomstandigheden, gewaskeuze, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid, wet- en regelgeving en tijdstip van inzaai, zal de juiste groenbemester/vanggewas moeten worden gekozen. Bekijk onze folder voor een overzicht van enkele interessante gewassen, en/of laat onze adviseurs u bijstaan in de keuze voor de juiste groenbemester. 

FOLDER GROENBEMESTERS/VANGGEWASSEN 2023

Deel dit artikel

Ontvang onze tips en advies meteen in je mailbox

AgriCamp is expert in producten voor land- en tuinbouwsector. Ontvang telkens als eerste de nieuwste tips en advies over uw sector. Plaats hieronder uw e-mailadres en selecteer uw gewenste sector.