Tagetes

Tagetes (Tagetes patula L.) of afrikaantje is afkomstig uit tropisch entagetes3b-1 subtropisch Amerika en behoort tot de composietenfamilie. Afrikaantjes worden uitsluitend ingezet voor de bestrijding van wortellesieaaltjes.

Tagetes verkiest een fijnkruimelig zaaibed, met een zaaidichtheid van 5  tot 10 kg per hectare. Belangrijk is dat het gewas pas uitgezaaid kan worden als alle vorstgevaar geweken is. Aangezien voor een goede aaltjesbestrijding de teelt 3 maanden op het veld moet blijven, ligt het optimale zaaitijdstip tussen half mei en eind juli. Tagetes moet ingezaaid worden op een volledig onkruidvrije bodem, omdat aaltjes anders op het onkruid zouden kunnen overleven.

Tagetes komt 14 dagen na zaai op. Tijdens de kiem- en groeiperiode moet onkruidgroei voorkomen worden opdat de aaltjesbestrijdende werking van tagetes ten volle zou benut worden. Om dezelfde reden is een grondige bodembewerking ook vereist opdat tagetes maximaal verticaal en horizontaal zou kunnen wortelen. De teelt staat zo’n 3 tot 5 maanden op het veld. Na de eerste nachtvorst of bij einde bloei sterft het gewas vrij snel af en blijft een kruidachtige bovengrondse massa op het veld die vlot ingewerkt kan worden.

Afrikaantje is een sterke bestrijder van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Deze aaltjes dringen de wortel binnen en worden via een chemische reactie afgedood. Vooral op lichte gronden kunnen dergelijke aaltjes direct of indirect (in combinatie met schimmels) schade veroorzaken aan heel wat gewassen.

tagetes5b