Wikke

De naam wikke komt van wikkelen: met de rank die aan het eind van common-vetch-vicia-sativaieder (samengesteld) blad zit houdt de plant zich vast aan naburige planten. Er zijn vele soorten wikke zoals o.a. de bonte wikke, smalle wikke, vogelwikke, heggewikke, zandwikke en voederwikke. Allen behoren tot de familie van de vlinderbloemigen. Reeds van oudsher is voederwikke (Vicia sativa L.) een gewaardeerde groenbemester.

Voederwikke kan gezaaid worden tot half augustus. Het beste zaaitijdstip is juli. Het zaaibed voor wikke moet vrij fijn zijn. Het zaad heeft veel vocht nodig om te kunnen kiemen en moet daarom voldoende diep gezaaid worden in een voldoende vochtig zaaibed. De aangeraden zaaihoeveelheid bedraagt 90 tot 125 kg per hectare.

Pas gekiemde wikke heeft weinig concurrentievermogen zodat onkruiden meer kans krijgen. Een wat ouder gewas is dan wel een goede onkruidonderdrukker doordat er een sterk samenhangend gewas ontwikkeld wordt.

Wikke stelt redelijk wat eisen aan de bodem. Het bloeit het beste op grondsoorten met een niet al te lage pH en een goede vochtvoorziening. De plant heeft een penwortel en goed ontwikkelde zijwortels, die tot maximaal 1 meter diepte gaan. De bladeren zijn samengesteld en bestaan uit 4 tot 9 paar blaadjes. In de bladoksels groeien de roodpaarse bloemen paarsgewijs.

Het gewas is sterk vorstgevoelig en kan gemakkelijk ondergewerkt worden.

Wikke is de meest geschikte vlinderbloemige groenbedekker in geval van problemen met aaltjes. Enkel het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) en het erwtencystenaaltje kan zich vermeerderen op wikke.

vicia-sativa-voederwikke-02