Vooropkomst bieten in 2020

De eerste bieten zijn gezaaid. Ziehier onze aanbevelingen in vooropkomst

Het spuiten van een bodemherbicide direct of kort na het zaaien kan het aantal onkruiden na opkomst van de bieten beperken en de groei van onkruiden vertragen, waardoor de na-opkomstbestrijding eenvoudiger kan zijn. Bij een goede werking van bodemherbiciden kan soms een na-opkomstbespuiting worden bespaard.

Voor een effectieve bestrijding van sommige probleemonkruiden, met name bingelkruid, hondspeterselie en kamille, is het advies om direct na zaai een bodemherbicide toe te passen.
  • Advies SUIKERBIETEN = 2,5 L/ha Kezuro

Kezuro in vooropkomst is onmisbaar in de strijd tegen hondspeterselie en kleefkruid. Daarnaast kent Kezuro een goede werking op klassieke flora zoals kamille, zwarte nachtschade, paarse dovenetel, muur, akkerviooltje, ereprijs, …

  • Advies VOEDERBIETEN = 2,0 L/ha Target SC

Met een zeer goede werking op o.a. melganzevoet, kamille soorten en vele andere breedbladige onkruiden.

OPGELET voor het FAR systeem:

Telers die in 2020 willen spuiten met desmedifam-herbicide, moeten dit tijdig bestellen!

De Europese registratie van de werkzame stof desmedifam is komen te vervallen. Het bieteninstituut IRS adviseert telers die in 2020 nog de bieten onkruidvrij willen houden met het bekende spuitschema op basis van desmedifam-bevattende herbiciden (Betanal Elite, Beetup Trio SC, …) tijdig te bestellen.
Deze middelen mogen door de handel uitgeleverd worden tot 31 mei 2020 en dit seizoen nog tot 30 juni 2020 worden toegepast. 

Bijkomstig =  uitverkoopdata AVADEX 480 als sterke booster van het FAR-systeem:
NA 30/06/2020 GEEN verkoop meer mogelijk! 
Opgebruik toegelaten tot 30/06/2021.

Deel dit artikel

Ontvang onze tips en advies meteen in je mailbox

AgriCamp is expert in producten voor land- en tuinbouwsector. Ontvang telkens als eerste de nieuwste tips en advies over uw sector. Plaats hieronder uw e-mailadres en selecteer uw gewenste sector.