Wintergaan T1 en verstevigen

Wintergranen kunnen door een groot aantal schimmelziekten worden aangetast, denk aan netvlekken‐ , bladvlekken‐ en witziekte, dwergroest of ramularia. De schade van deze ziekten uit zich in lagere korrelopbrengsten, welke afhankelijk van de ziektedruk meer dan 50 % kan bedragen. Preventieve maatregelen, zoals gezond zaaizaad en ‘resistente’ rassen, kunnen de aantasting door ziekten beperken, maar in de praktijk zal steeds een aanvullende ziektebestrijding nodig zijn om hoge opbrengsten te bereiken.

In combinatie met de ziektebestrijding kan ook de eerste groeiregulator worden toegepast, de zogenaamde halmversteviging. De groeiregulator werkt remmend op de lengtegroei van de stengel en bevordert de diktegroei ervan. Hierdoor wordt een korter en steviger gewas verkregen.

ADVIES T1

1 – 1,25 l/ha KESTREL + 0,8 – 1 l/ha MEDAX TOP

de dosis is afhankelijk van de standdichtheid, rasgevoeligheid, gewassstand, bemesting, …

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Kestrel (10346P/B), bevat 160 g/l prothioconazole + 80 g/l tebuconazole

Medax Top (9840P/B), bevat 300 g/l mepiquatchloride + 50 g/l prohexadion-calcium

Deel dit artikel

Ontvang onze tips en advies meteen in je mailbox

AgriCamp is expert in producten voor land- en tuinbouwsector. Ontvang telkens als eerste de nieuwste tips en advies over uw sector. Plaats hieronder uw e-mailadres en selecteer uw gewenste sector.