Organische meststoffen

Het gebruik van biologische en ecologisch verantwoorde producten vindt alsmaar meer zijn toepassing bij professionele gebruikers. Dit wordt ingegeven door een steeds grotere milieubewustwording samen met het wegvallen van klassieke, chemische producten. Bovendien komen zowel de tuinaannemers (-onderhouders) als de land- en tuinbouwers hiermee tegemoet aan de wens van vele van hun klanten.

Om aan deze vraag te beantwoorden werken wij als AgriCamp bvba met een ruim gamma aan organische meststoffen. Organische meststoffen zijn opgebouwd uit 100% natuurlijke, organische grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong. Natuureigen ingrediënten, die door het bodemleven (micro-organismen) worden omgezet tot opneembare voedingstoffen  voor de plant.

organische-meststoffenDe voordelen van het gebruik van organische meststoffen zijn niet te ontzien. Zo bevorderen organische meststoffen het bodemleven en verbeteren de bodemstructuur, waardoor de gehele bodem en plantgezondheid toeneemt. De voedingselementen worden geleidelijk door het bodemleven ter beschikking gesteld, waardoor de kans op uitspoeling, verbranding of overbemesting nihil is. Ze respecteren het milieu, en zijn een veilige en nette manier van bemesten.

De bodem, het bodemleven en de plantengroei worden dus in vele opzichten gunstig beïnvloed. Het evenwicht wordt niet verstoord maar juist versterkt. Vraag achter onze producten bij uw adviseur.