Gewasbescherming

Gewasbescherming in de akkerbouw is gericht op een geïntegreerde bestrijding, waarbij de verschillende bestrijdingssystemen worden gebruikt binnen één afgewogen geheel. Een rationeel, gericht gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is pas de laatste stap in een hele ketting van (preventieve) teelt- en bestrijdingsmaatregelen, zodat ze het ecosysteem zo weinig mogelijk schade toebrengen. De commercialisering en het gebruik van de in België erkende gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen zijn dan ook strikt gereglementeerd. Bovendien zijn de wettelijke bepalingen die hierop betrekking hebben de laatste jaren sterk geëvolueerd.veld

AgriCamp bvba is een erkend leverancier van het hele gamma aan gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden, fungiciden, herbiciden, …). Enkel het juiste middel met het juiste advies kan leiden tot het beoogde resultaat. Wij proberen u hier dan ook zo goed mogelijk in bij te staan. Onze vertegenwoordigers kennen uw teelten, wensen en bedrijfssituatie en stemmen hier het gepaste advies op af. Hiernaast worden alle nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolg, waardoor we steeds up to date zijn en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen optimaliseren.