Zaaizaden en pootgoed

Wat betreft zaaizaden en pootgoed dragen wij er zorg voor dat de verbruiker kan gebruik maken van hoogwaardig uitgangsmateriaal. Ieder jaar selecteren wij voor u de kwalitatief beste rassen, gebaseerd op onze ervaringen uit de praktijk en up to date gegevens van onze eigen proefvelden.

Informeer vrijblijvend naar de beschikbaarheid van zaden (maïs, grassen, zomer- en wintergranen, groenbemesters) en/of pootgoed bij uw vertegenwoordiger.