Groenbemesters

Groenbemesters worden reeds vele eeuwen gebuikt door landbouwers in de teeltrotatie. Vandaag zijn groenbemesters een ‘must’ als gevolg van de strengere bemestingsnormen waardoor de kwaliteit van de bodem steeds belangrijker wordt voor het bedrijfsresultaat.

Groenbemesters hebben als voornaamste functie:

  • de achtergebleven nutriënten op te nemen en voor uit- en/of afspoeling te behouden;
  • biomassa te produceren om die nadien onder te werken om het organisch materiaal van de bodem op peil te houden of te verhogen;
  • de populatie van plantparasitaire bodemnematoden terug te dringen;
  • de bodem te bedekken om erosie te verhinderen of beperken;
  • en tot slot een eventuele tweede gewas te produceren.

Naast deze landbouwtechnische aspecten, zit er ook een economische kant aan het telen van groenbemesters. Zo kan voor bepaalde gewassen een premie worden aangevraagd en toegekend. Aan het zaaien van een groenbemester zitten dus flink wat voordelen. De keuze van een groenbemester luistert echter erg nauw en is maatwerk. Uit jarenlange ervaring beschikt AgriCamp bvba over de juiste know-how wat betreft het telen van een succesvolle groenbemester. Enkele aan te raden groenbemesters zijn: