Maïs

Met een areaal van om en beide 120.000 hectare is silomaïs/snijmaïs één van de belangrijkste ruwvoeders voor de rundveehouderij in het algemeen en de melkveehouderij in het bijzonder in Vlaanderen. Daarnaast breidde de afgelopen jaren het areaal korrelmaïs in België stelselmatig uit tot een goede 65.000 hectare. Ook de teelt van energiemaïs als grondstof voor biogasinstallaties kent een groeiende belangstelling.

Op internationaal niveau worden jaarlijks nieuwe maïsrassen veredeld, waardoor u als landbouwer kan kiezen uit een zeer uitgebreid gamma aan variëteiten. Onze taak als AgriCamp bvba is om u de juiste variëteit voor het juiste doeleind te adviseren. Ieder jaar selecteren wij voor u dan de kwalitatief beste rassen, gebaseerd op onze ervaringen uit de praktijk en up to date gegevens van onze eigen proefvelden.

Een juiste rassenkeuze zal, onder goede omstandigheden, uiteindelijk op bedrijfsniveau resulteren in een geslaagde teelt, met de gewenste opbrengst en kwaliteit. Op deze manier bereiken we samen een optimale benutting van het maïsgewas, wat bepalend is voor het rendement van de sector.

Vraag vrijblijvend naar meer informatie wat betreft onze variëteiten bij één van onze adviseurs.