Zaaizaad ruwvoer

De melk- en de zuivelsector zijn belangrijke sectoren in de landbouw. Voor de voeding van de melkveestapel en het jongvee is een belangrijke hoeveelheid voeder nodig. Voerkosten zijn echter ook een belangrijke post in het saldo per kg melk. Beperken van de krachtvoeraankopen door meer en meer uit kwalitatief ruwvoer te melken, is financieel aantrekkelijker. Van het ruwvoederareaal bestemd voor het melkvee, zijn gras en maïs het belangrijkst.

Eigen ruwvoer loont

Het staat vast dat melkkoeien ook op rantsoenen met weinig krachtvoer gezond blijven. Voorwaarde is dat er voldoende en kwalitatief goed ruwvoer beschikbaar is. Het is dus belangrijk om een verbeterslag te realiseren in de ruwvoerproductie. Met het juiste management en de juiste ondersteuning door onze adviseurs bij AgriCamp bvba kunnen aanzienlijk hogere maïs- en grasopbrengsten bereikt worden.

thinkstockphotos-155240298-854x569