Derde teelt

Door de hervorming van het Europees landbouwbeleid moet elk landbouwbedrijf met meer dan 15 hectare bouwland (inclusief tijdelijk grasland) op vijf procent daarvan extra aandacht hebben voor de biodiversiteit. Vanuit het beleid is deze maatregel omgezet in de drie pijlers van de vergroening, namelijk gewasdiversificatie, ecologisch aandachtsgebied en behoud van blijvend grasland. Om te voldoen aan de voorwaarden van de teeltdiversificatie, zal een teeltplan met alleen gras en maïs niet langer volstaan voor heel wat gespecialiseerde bedrijven. Hierdoor zal dus het teeltplan moeten worden bijgestuurd, en begint de zoektocht naar een derde teelt.

U als rundveehouder zal dus moeten experimenteren met nieuwe teelten. Een belangrijke sleutel tot succes is dit te doen met de ‘akkerbouw-bril’ op, met aandacht voor de bodem, vruchtwisseling, enz. Vanuit AgriCamp bvba trachten we u hier zo goed mogelijk in te ondersteunen. U kan bij ons terecht voor het opstellen en begeleiden van uw teeltplan, zodat u voldoet aan de opgestelde eisen en zo uw steentje bijdraagt aan een groener Europa.

 

klaver_1