Meststoffen

bekalkenOm te kunnen groeien heeft een plant licht, lucht, vocht, warmte en voedsel nodig. Het aanbrengen van voldoende voedingselementen, zoals stikstof (N), fosfor (P), kalium (K) en magnesium (Mg), gebeurt door bemesting. Om tot een optimale teelt te komen zal de bemesting moeten worden afgesteld op de behoeften van het gewas. Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende nutriënten gedurende het ganse groeiseizoen is dan ook een belangrijk aandachtspunt.

staalname-boorAgriCamp bvba is leverancier van alle gangbare meststoffen die in de veehouderij gebruikt worden, zowel in korrel als vloeibaar. Naast het voorzien in meststoffen is AgriCamp bvba een erkend bedrijf voor het nemen van grond- en meststalen. Na een grondige ontleding zal bepaald worden welke meststoffen nodig zijn in uw bodem om de nodige nutriënten aan te vullen. Voor meer informatie hierover of een op maat gemaakt bemestingsadvies kan u terecht bij onze adviseurs.