Stikstofmeststoffen

Stikstof (N) is een onontbeerlijk voedingselement in de plantaardige productie. De meeste planten kunnen stikstof alleen in minerale vorm uit de bodem opnemen: als nitraat en ammonium. Deze stikstofmineralen verplaatsen zich vervolgens naar de hogere delen van de plant, waar ze verder worden omgezet naar complexe organische stikstofverbindingen zoals aminozuren en eiwitten. In groene planten is ongeveer 85% van de totale hoeveelheid stikstof aanwezig in de eiwitten. Op deze manier bevordert stikstof niet alleen de groei van de plant, maar ook de vorming van bladgroen voor meer energieproductie. Stikstof is bovendien nodig voor het uitstellen van veroudering van planten, waardoor gewassen langer blad produceren en in een later stadium gaan bloeien en/of afrijpen.

Een stikstoftekort is herkenbaar aan de gele kleur van oude(re) bladen en/of het afvallen van oude(re) bladen. Echter, ook een teveel aan stikstof kan nadelige gevolgen hebben, zoals een onregelmatige groei en verhoogde ziektegevoeligheid. Overleg daarom steeds met uw adviseur welke stikstofmeststof uit ons assortiment het meest geschikt is voor uw teeltspecifieke situatie.

AgriCamp bvba & Novurea 

Sedert enkele jaren sturen wij vanuit AgriCamp bvba sterk aan op het gebruik van Novurea als stikstofbemesting. Novurea is een meststof met 46% stikstof. De groene korrel is behandeld met een ureaseremmer waardoor ongewenst stikstofverlies tot een minimum wordt beperkt. Hierdoor komt uw investering in stikstof maximaal ten goede aan de groei van het gewas. Raadpleeg voor meer informatie onze brochure, of vraag er naar bij uw adviseur.

cu1grgmuyaez1sz