Gras

Grasland bedekt een kwart van de begroeide oppervlakte in de wereld en meer dan twee derde van de oppervlakte in gebruik als landbouwland. Grasland is dus ‘s werelds grootste gewas. Het gebruik van grasland is erg divers. Het meeste grasland dient om dierenvoer te produceren, gaande van erg intensieve systemen tot erg extensieve. Men heeft jarenlang gestreefd naar de maximale opbrengst per oppervlakte-eenheid, zonder te realiseren dat dit ook nadelen heeft. De jongste jaren zoekt men naar een optimale productie: een kwetsbaar evenwicht tussen een zo groot mogelijke opbrengst met zo min mogelijk schadelijke milieu-effecten.

Het inzaaien van weiland gebeurt vandaag vaak met mengsels van rassen. Het doel van rassenmengsels is de stabiliteit en de veerkracht van de grasbestanden te verbeteren: de zwakte van één ras wordt ondervangen door de sterkten van andere soorten. Op deze manier kan een mengsel voldoen aan de eisen van onder andere opbrengst, voederwaarde, smakelijkheid, ziekteresistentie, stengeligheid, vorst- en droogtetolerantie en persistentie.

Afhankelijk van het gebruikersdoel, beschikken wij binnen AgriCamp bvba over een ruim aanbod aan weidemengsels. Al onze mengsels zijn samengesteld uit de allerbeste rassen die de actuele rassenlijst heeft te bieden. Zo bent u altijd verzekerd van het beste mengsel.