Onkruidbestrijding in maïs is maatwerk

“Start tijdig en garandeer je opbrengst” Het begint stilaan tijd te worden voor een na-opkomstbehandeling op de vroeg gezaaide percelen maïs. Af en toe een regenbui in combinatie met aangename temperaturen zorgt ervoor dat heel wat onkruidsoorten goed ontwikkelen. Zelfs de moeilijkere zomergrassen (vingergras, naaldaar, …) kiemen snel in de maïs. Diegenen die nog geen enkele behandeling in voor-opkomst hebben uitgevoerd,… Lees verder »

Inkuilmanagement

De oogst voor de 1e grassnede is reeds gestart. Dit waardevolle ruwvoer moet worden ingekuild om straks in het najaar en winter te worden gevoerd. Het is van belang om de voerkosten zo laag mogelijk te houden en verliezen van ruwvoer zo veel mogelijk te beperken. Mits op de juiste wijze verwerkt levert ruwvoer veel rendement… Lees verder »

Selectieve bladluisbestrijding in sierplanten

Bladluizen kennen meerdere generaties per jaar en afhankelijk van de soort luis kunnen deze insecten aanleiding geven tot aanzienlijke groeiremmingen en misvormingen. Behandel alleen indien nodig en hou rekening met het voorkomen van natuurlijke vijanden. Wees wel waakzaam, het aantal bladluizen moet niet hoog zijn om veel schade te kunnen berokkenen. ADVIES:  Behandel de sierplanten met een contactinsecticide indien deze nog niet… Lees verder »

Vooropkomst in maïs loont altijd

Start vroeg, garandeer uw rendement! De maïszaai is deze week in volle hevigheid losgebarsten. Hierdoor is het meteen ook tijd om de nodige aandacht te besteden aan de bestrijding van onkruiden. Een vroege onkruidbestrijding in voor-opkomst garandeert u  een optimaal rendement van uw maïs: de impact op de gewasveiligheid is miniem vroege toepassingen zijn interessant… Lees verder »

Onkruidbestrijding in aardappelen

Wees de onkruiden te slim af Onkruidbestrijding in aardappelen is gebaseerd op een degelijke vooropkomstbehandeling. Een goede rug-opbouw, het afstemmen van de middelen op de aanwezige onkruiden en de weersomstandigheden zijn bijzonder belangrijk. Denk dus goed na en volg volgende tips voor een geslaagd resultaat: 1. Verzorg de toepassing: behandel bij voorkeur bij kalm weer… Lees verder »

Vooropkomst bieten in 2020

De eerste bieten zijn gezaaid. Ziehier onze aanbevelingen in vooropkomst Het spuiten van een bodemherbicide direct of kort na het zaaien kan het aantal onkruiden na opkomst van de bieten beperken en de groei van onkruiden vertragen, waardoor de na-opkomstbestrijding eenvoudiger kan zijn. Bij een goede werking van bodemherbiciden kan soms een na-opkomstbespuiting worden bespaard. Voor een effectieve bestrijding… Lees verder »

Onkruidbestrijding in grasland

Uw garantie voor meeropbrengst en eiwitwinning Belang van vroeg behandelen Bezoek nu uw graslanden, eventueel samen met onze adviseurs, zodat u een goede inschatting kan maken van de situatie en de juiste beslissingen kan nemen inzake een onkruidbestrijding. Een toepassing in maart-april bestrijdt alle voorjaarsonkruiden en stopt meteen de concurrentie met het raaigras. De voordelen van een vroege… Lees verder »

Communicatie Coronavirus

Beste klanten, relaties, vrienden, collega’s en medewerkers,  Het coronavirus (COVID-19) staat al enkele weken centraal in zowat alle gesprekken. De sterke opmars van het virus is ook ons bij AgriCamp niet ontgaan. Ondanks de reeds gevorderde maatregelen door de overheid, staan wij, tot nader tegenbericht, ter uw beschikking. Zo zullen leveringen blijven plaatsvinden, of kan u bij ons ter… Lees verder »

Winnaars beursactie Agridagen 2020

Dag 1: Vermeiren Dirk wint een Deluxe Ontbijt Heylen Jan wint een Gastronomisch Diner Dag 2: Dickens Ivo wint een Deluxe Ontbijt Geuns Wim wint een Gastronomisch Diner Dag 3: Henderickx Guido wint een Deluxe Ontbijt Boonen Pieter wint een Gastronomisch Diner Proficiat en smakelijk eten!

Aftellen naar de Agridagen 2020

U kan ons van vrijdag 28 februari tot en met zondag 1 maart komen bezoeken op onze eigen stand van de Agridagen 2020 in Ravels. De focus ligt opnieuw op de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij, met daarbij ook de mechanisatie op erfniveau. In de marge worden ook tal van seminaries en prijskampen georganiseerd. Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen! Praktische info Locatie:… Lees verder »

Aardappelen controleren op doorwas

De grote hitte van afgelopen week heeft voor heel wat stress gezorgd in onze gewassen. Aardappelplanten in het bijzonder kunnen na deze hitte, gevolgd door regenval, gevoelig zijn aan doorwas. Doorwas vertoont zich in een tweede groei, zichtbaar in de vorming van nieuwe scheuten en bladeren, vaak ook nieuwe bloei. De kiemrust van het gewas… Lees verder »

Product in de kijker: LEVUCELL SC

Levucell SC is een levende gist, als enige specifiek geselecteerd voor rundvee. Door toevoeging van Levucell SC in het rantsoen bereikt u: een hogere voeropname een betere vertering van het totale rantsoen een stabielere pensfunctie Dit resulteert in: meer melk per koe een betere voerefficiëntie gezondere koeien en betekent dus per saldo: meer melkgeld minder… Lees verder »

Pas op voor hittestress

Volgende week verwacht het KMI de tweede hittegolf van deze zomer met temperaturen tot maar liefst 35 graden. Koeien hebben sneller last van hittestress dan algemeen wordt aangenomen, wat uiteindelijk resulteert in een verlaagde melkproductie. Het stresseffect is al na 24 tot 48 uur maximaal, tijdig actie ondernemen is  dus essentieel. Niet alleen bij melkgevende… Lees verder »

AANDACHT VOOR ONKRUID IN NAOPKOMST

Onkruidbeheersing is een belangrijk aandachtspunt in de teelt van maïs. Niet alleen in de vooropkomst moet men alert zijn voor onkruiden, ook in de naopkomst is een juiste strategie cruciaal. Door het toepassen van monocultuur wordt op onze voornamelijk lichtere zandbodems een toenemende onkruiddruk vastgesteld. Bovendien worden we steeds vaker geconfronteerd met de aanwezigheid of… Lees verder »

Rupsen van de buxusmot kunnen NU bestreden worden!

Controleer vanaf nu Buxus op de aanwezigheid van rupsen van de buxusmot. De rupsen van de buxusmot verlaten momenteel hun schuilplaats en zijn terug actief. De jonge rupsen zorgen voor vraatschade aan de onderkant van de bladeren. Na een aantal vervellingen nemen de oudere, grotere rupsen happen uit de bladeren en kunnen die tot een volledige… Lees verder »

Natuurlijk plagen bestrijden met aaltjes

Emelten, engerlingen, larven van de taxuskever en buxusmotrupsen kunnen behoorlijke schade aanrichten in gazons en borders. Vaak is het al lastig om te herkennen om welk insect het gaat, laat staan hoe deze het beste te bestrijden zijn. Hier hebben wij de oplossing voor in de vorm van nematoden, oftewel aaltjes. Aaltjes zijn actieve jagers… Lees verder »